შემოგვიერთდით

რას ითვალისწინებს პროფესიული განათლების შესახებ კანონის პროექტი

პროფესიული განათლების შესახებ ახალი კანონის პროექტი ითვალისწინებს შემდეგ საკითხებს:

  • პროფესიულ განათლებაში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის ინტეგრაცია. ჩნდება ატესტატის მიღებისა და პროფესიული განათლებიდან უმაღლესი განათლების საფეხურზე გადასვლის შესაძლებლობა;
  • პროფესიული განათლების საფეხურზე მიღებული კრედიტების უმაღლესი განათლების საფეხურზე ჩათვლის შესაძლებლობა;
  • სამუშაოზე დაფუძნებული – დუალური სწავლების ფორმის განსაზღვრა და მისი პრიორიტეტიზაცია;
  • ერთობლივი და გაცვლითი პროგრამების განხორციელების შესაძლებლობა;
  • პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების სისტემის ჩამოყალიბება – ზრდასრულთა განათლების განვითარება – კანონპროექტი გზას უხსნის მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას, რომელთა მიზანი ერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს კვალიფიკაციის მინიჭება, ხოლო მეორე შემთხვევაში – ცალკეული კომპეტენციების განვითარება, ცოდნის გაღრმავება, გადამზადება და სხვ.
  • ინკლუზიური განათლების სისტემური მიდგომების დანერგვა;
  • სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების, მათ შორის, სწავლის პროცესში შექმნილი პროდუქციის რეალიზაციის/ანაზღაურებადი მომსახურების გაწევის უფლების მინიჭება;
  • ფორმალურ განათლებაში პროფესიული ორიენტაციის, კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის სისტემის განვითარება;
  • პროფესიული განათლების მასწავლებლის მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სისტემის ჩამოყალიბება;
  • არაფორმალური და ფორმალური განათლების აღიარების შესაძლებლობის შექმნა. კანონპროექტი ითვალისწინებს როგორც არაფორმალური განათლების აღიარების, ასევე ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების შესაძლებლობას.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *