შემოგვიერთდით

რა უნდა ვიცოდეთ გასაუბრების ეტაპზე ჩვენი უფლებების შესახებ და რა ტიპის ინფორმაცია უნდა მოვითხოვოთ დამსაქმებლისგან?

შრომის კოდექსის თანახმად, კანდიდატს უფლება აქვს მოითხოვოს შემდეგი სახის ინფორმაცია პოტენციური დამსაქმებლისგან:
1. ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს შესახებ;

2. წერილობით დაიდება შრომითი ხელშეკრულება და გექნებათ მეტი დაცვის გარანტია, თუ ზეპირად (რის გამოც მტკიცების ტვირთი მეტად დაგეკისრებათ დავის წარმოშვების შემთხვევაში);

3. ვადიანი ხელშეკრულებაა, თუ უვადო; თუ გამოსაცდელი ვადით იდება ხელშეკრულება აუცილებლად უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ გაქვთ შრომითი ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება;

4. შრომის პირობების შესახებ ინფორმაცია: რამდენი დღე მოგვიწევს მუშაობა, რა ტიპის დავალებებს შევასრულებთ, ვის წინაშე ვიქნებით ანგარიშვალდებული და ა.შ;

5. შრომითი ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია;

6. ამასთან, იცოდეთ, რომ შინაგანაწესით გაწერილი წესები თუ აუარესებს თქვენს მდგომარეობას, ბათილია ასეთი დანაწესი შრომის კოდექსის მიხედვით!

წარმატებას გისურვებთ!

ავტორი: ნათია ქურდაძე