შემოგვიერთდით

ხელფასები 2017 წლის II კვარტალში 10%-ით გაიზარდა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 2017 წლის II კვარტალში 1071.1 ლარს შეადგენს. აღნშნული მაჩვენებელი 2016 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 10%-ით გაიზარდა. სამეწარმეო და არასამეეწარმეო საქმინობების მიხდვით კი მაჩვნებლები შემდეგნაირად გამოიყურება:

  1. სამეწარმეო სფერო – 1106.9, გაიზარდა 13.2%;
  2. არასამეწარმეო სფერო კი 1012,2 და ზრდა აქ 4.7% ფიქსირდება.

დაქირავებით დასაქმებულ საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი საქმიანობის სახეების მიხედვით 2017 წლის II კვარტალში:

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
Share via
Copy link
Powered by Social Snap