შემოგვიერთდით

HR hub პროექტს “100 დამსაქმებლის ბრენდი, რომელსაც უნდა იცნობდე” იწყებს

ჩვენი პროექტის „100 დამსაქმებლის ბრენდი, რომელსაც უნდა იცნობდე“ მიზანია საზოგადოებას, კანდიდატებს გავაცნოთ კომპანიების როგორც დამსაქმებლების კონკურენტული უპირატესობები, ფასეულობები, კულტურა, პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები და სამუშაო გარემო. Continue reading “HR hub პროექტს “100 დამსაქმებლის ბრენდი, რომელსაც უნდა იცნობდე” იწყებს”

HR აუთსორსინგი – HR სისტემების და პროცესების შემუშავება

HR hub HR მენეჯერების უმსხვილესი ჰაბია საქართველოში, სადაც 1000 – მდე წარმატებული HR პროფესიონალი და კონსულტანტია გაერთიანებული.

ეს გვაძლევს შესაძლებლობას საუკეთესო, თქვენს საჭიროებებზე მორგებული  მომსახურება შემოგთავაზოთ.

ორგანიზაციული ანალიზი და HR აუდიტი

 • შინაგანაწესის შემუშავება კომპანიის იურისტთან ერთად;
 • HR პროცესების დოკუმენტის შემუშავება / People Policies Manual • HR სისტემების შემუშავება და დანერგვის რეკომენდაცები (შერჩევა & დაქირავება + დიაგნოსტიკის დროს გამოვლენილი საჭიროებისმიხედვით სხვა სისტემების შექმნა).

დაგვიკავშირდით და დავგეგმოთ შეხვედრა, სადაც მოგვიყვებით თქვენი ორგანიზაციის ქეისისა და საჭიროებების შესახებ, ჩვენ კი შემოგთავაზებთ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს.

+995 591990107

HR აუთსორსინგი – ორგანიზაციული სისტემების შემუშავება

HR hub HR მენეჯერების უმსხვილესი ჰაბია საქართველოში, რომლებშიც 1000 – მდე წარმატებული HR პროფესიონალი და კონსულტანტია გაერთიანებული.

ეს გვაძლებს შესაძლებლობა საუკეთესო, თქვენს საჭიროებებზე მორგებული  მომსახურება შემოგთავაზოთ.

ორგანიზაციული სისტემების შემუშავება

 • ორგანიზაციული სტრუქტურის დახვეწა;
 • სამუშაოს ანალიზის ჩატარება (ინტერვიუები, გამოკითხვა, ფოკუს-ჯგუფები);
 • დეპარტამენტების ფუნქციონალური რუქების შექმნა;
 • თანამდებობრივი ინსტრუქციების შემუშავება.

დაგვიკავშირდით და დავგეგმოთ შეხვედრა, სადაც მოგვიყვებით თქვენი ორგანიზაციის ქეისისა და საჭიროებების შესახებ, ჩვენ კი შემოგთავაზებთ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს.

პატივისცემით,

HR hub – ის გუნდი

+995 591990107

HR აუთსორსინგი – კორპორატიული კულტურის ანალიზი

HR hub HR მენეჯერების უმსხვილესი ჰაბია საქართველოში, რომლებშიც 1000 – მდე წარმატებული HR პროფესიონალი და კონსულტანტია გაერთიანებული.

ეს გვაძლებს შესაძლებლობა საუკეთესო, თქვენს საჭიროებებზე მორგებული  მომსახურება შემოგთავაზოთ.

კორპორატიული კულტურის და ადამიანების ჩართულობის ანალიზი:

 • კორპორატიული კულტურის ანალიზი;
 • თანამშრომლებთან შეხვედრა, ინტერვიუირება და მათი ჩართულობის ანალიზი;
 • თანამშრომლების მიერ ჩართულობის კითხვარის შევსება და მისი ანალიზი;
 • ადამიანებისთვის პრობლემური ზონების გამოკვეთა და რისკების შეფასება;
 • მოტივატორების იდენტიფიცირება.

დაგვიკავშირდით და დავგეგმოთ შეხვედრა, სადაც მოგვიყვებით თქვენი ორგანიზაციის ქეისისა და საჭიროებების შესახებ, ჩვენ კი შემოგთავაზებთ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს.

პატივისცემით,

HR hub – ის გუნდი

+995 591990107

HR აუთსორსინგი – ორგანიზაციული ანალიზი და HR აუდიტი

HR hub HR მენეჯერების უმსხვილესი ჰაბია საქართველოში, რომლებშიც 1000 – მდე წარმატებული HR პროფესიონალი და კონსულტანტია გაერთიანებული.

ეს გვაძლებს შესაძლებლობა საუკეთესო, თქვენს საჭიროებებზე მორგებული  მომსახურება შემოგთავაზოთ.

ორგანიზაციული ანალიზი და HR აუდიტი

 • კომპანიაში მიმდინარე ორგანიზაციული და ბიზნეს პროცესების ანალიზი;
 • პოზიციების და ფუნქციების ანალიზი;
 • არსებული HR პროცესების ანალიზი & აუდიტი, მათ შორის არსებულ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენა;
 • HR დოკუმენტების გადახედვა და ანალიზი.

დაგვიკავშირდით და დავგეგმოთ შეხვედრა, სადაც მოგვიყვებით თქვენი ორგანიზაციის ქეისისა და საჭიროებების შესახებ, ჩვენ კი შემოგთავაზებთ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს.

პატივისცემით,

HR hub – ის გუნდი

+995 591990107