შემოგვიერთდით

HR აუთსორსინგი – HR სისტემების და პროცესების შემუშავება

HR hub HR მენეჯერების უმსხვილესი ჰაბია საქართველოში, სადაც 1000 – მდე წარმატებული HR პროფესიონალი და კონსულტანტია გაერთიანებული.

ეს გვაძლევს შესაძლებლობას საუკეთესო, თქვენს საჭიროებებზე მორგებული  მომსახურება შემოგთავაზოთ.

ორგანიზაციული ანალიზი და HR აუდიტი

 • შინაგანაწესის შემუშავება კომპანიის იურისტთან ერთად;
 • HR პროცესების დოკუმენტის შემუშავება / People Policies Manual • HR სისტემების შემუშავება და დანერგვის რეკომენდაცები (შერჩევა & დაქირავება + დიაგნოსტიკის დროს გამოვლენილი საჭიროებისმიხედვით სხვა სისტემების შექმნა).

დაგვიკავშირდით და დავგეგმოთ შეხვედრა, სადაც მოგვიყვებით თქვენი ორგანიზაციის ქეისისა და საჭიროებების შესახებ, ჩვენ კი შემოგთავაზებთ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს.

+995 591990107

HR აუთსორსინგი – ორგანიზაციული სისტემების შემუშავება

HR hub HR მენეჯერების უმსხვილესი ჰაბია საქართველოში, რომლებშიც 1000 – მდე წარმატებული HR პროფესიონალი და კონსულტანტია გაერთიანებული.

ეს გვაძლებს შესაძლებლობა საუკეთესო, თქვენს საჭიროებებზე მორგებული  მომსახურება შემოგთავაზოთ.

ორგანიზაციული სისტემების შემუშავება

 • ორგანიზაციული სტრუქტურის დახვეწა;
 • სამუშაოს ანალიზის ჩატარება (ინტერვიუები, გამოკითხვა, ფოკუს-ჯგუფები);
 • დეპარტამენტების ფუნქციონალური რუქების შექმნა;
 • თანამდებობრივი ინსტრუქციების შემუშავება.

დაგვიკავშირდით და დავგეგმოთ შეხვედრა, სადაც მოგვიყვებით თქვენი ორგანიზაციის ქეისისა და საჭიროებების შესახებ, ჩვენ კი შემოგთავაზებთ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს.

პატივისცემით,

HR hub – ის გუნდი

+995 591990107

HR აუთსორსინგი – კორპორატიული კულტურის ანალიზი

HR hub HR მენეჯერების უმსხვილესი ჰაბია საქართველოში, რომლებშიც 1000 – მდე წარმატებული HR პროფესიონალი და კონსულტანტია გაერთიანებული.

ეს გვაძლებს შესაძლებლობა საუკეთესო, თქვენს საჭიროებებზე მორგებული  მომსახურება შემოგთავაზოთ.

კორპორატიული კულტურის და ადამიანების ჩართულობის ანალიზი:

 • კორპორატიული კულტურის ანალიზი;
 • თანამშრომლებთან შეხვედრა, ინტერვიუირება და მათი ჩართულობის ანალიზი;
 • თანამშრომლების მიერ ჩართულობის კითხვარის შევსება და მისი ანალიზი;
 • ადამიანებისთვის პრობლემური ზონების გამოკვეთა და რისკების შეფასება;
 • მოტივატორების იდენტიფიცირება.

დაგვიკავშირდით და დავგეგმოთ შეხვედრა, სადაც მოგვიყვებით თქვენი ორგანიზაციის ქეისისა და საჭიროებების შესახებ, ჩვენ კი შემოგთავაზებთ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს.

პატივისცემით,

HR hub – ის გუნდი

+995 591990107

HR აუთსორსინგი – ორგანიზაციული ანალიზი და HR აუდიტი

HR hub HR მენეჯერების უმსხვილესი ჰაბია საქართველოში, რომლებშიც 1000 – მდე წარმატებული HR პროფესიონალი და კონსულტანტია გაერთიანებული.

ეს გვაძლებს შესაძლებლობა საუკეთესო, თქვენს საჭიროებებზე მორგებული  მომსახურება შემოგთავაზოთ.

ორგანიზაციული ანალიზი და HR აუდიტი

 • კომპანიაში მიმდინარე ორგანიზაციული და ბიზნეს პროცესების ანალიზი;
 • პოზიციების და ფუნქციების ანალიზი;
 • არსებული HR პროცესების ანალიზი & აუდიტი, მათ შორის არსებულ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენა;
 • HR დოკუმენტების გადახედვა და ანალიზი.

დაგვიკავშირდით და დავგეგმოთ შეხვედრა, სადაც მოგვიყვებით თქვენი ორგანიზაციის ქეისისა და საჭიროებების შესახებ, ჩვენ კი შემოგთავაზებთ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს.

პატივისცემით,

HR hub – ის გუნდი

+995 591990107