შემოგვიერთდით

,,European Best Destination 2020″ კონკურსისთვის ფოტოების მიღება 6 ივლისს დაიწყება

2020 წლის „ევროპის საუკეთესო მიმართულებების კონკურსისთვის“ – European Best Destination 2020 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს ფოტოების შესასყიდად, რომლებიც განთავსდება EBD-ის ოფიციალურ საიტზე, თბილისის გვერდზე (https://www.europeanbestdestinations.com).

აღნიშნულ ფოტოებზე დაყრდნობით მოხდება თბილისისისთვის ხმის მიცემა „European Best Destination” ჯილდოს მოსაგებად.

კონკურსისათვის შერჩეული ფოტოებიდან 1 ფოტო განისაზღვრება, როგორც მთავარი ფოტო და სწორედ ის იქნება გამოყენებული EBD-ის მიერ პრომო აქტივობებისათვის (ე.წ. Cover Photo).

1.1  კონცეფციის ზოგადი აღწერა

 • ფოტოები უნდა იყოს ტურისტულად მიმზიდველი და მაქსიმალურად გადმოსცემდეს ქალაქის, ქუჩის, ადგილის, მიმართულების სილამაზეს.
 • მთავარი მოთხოვნა: ფოტოები იყოს პოზიტიური და მიმართული უნდა იყოს თბილისში მოგზაურობის განწყობის შესაქმნელად.
 1. ტექნიკური დავალება

თბილისის ფოტოები, European Best Destination კონკურსზე წარსადგენად, გადაღებული უნდა იყოს ქვემოთ ჩამოთვლილი რეკომენდაციებით:

 • თბილისის პანორამული ხედების ფოტოები (ღამის და დღის)
 • თბილისის ყოველდღიური სიუჟეტური ფოტო
 • ტურისტული ობიექტების/ისტორიული ობიექტების ფოტო (მაგ: ნარიყალა, მეტეხის ეკლესია და ა.შ.)
 • თბილისის ქუჩები და უბნები (მაგ: ბამბის რიგი, რკინის რიკი, ერეკლეს ქუჩა, შავთელის ქუჩა და ა.შ.)
 • ძველი თბილისის ფოტოები (მაგ: აბანოთუბანი, მეტეხის კლდე, კალაუბანი და ა.შ.)
 • თბილისის შერეული არქიტექტურა
 • Hidden Gems of Tbilisi (თბილისური ეზოები, სადარბაზოები და ა.შ.)
 • ღამის გართობა
 • გასტრონომია
 • Urban Regeneration (მაგ: ფაბრიკა, ღვინის ქარხანა, და ა.შ.)
 • მუზეუმები, ოპერა – შიდა გადაღება
 • რეკრეაციული ზონები (თბილისის ზღვა, ლისის ტბა, ბოტანიკური ბაღი)
 • Street art
 • ფოტოების გამოყენების წესები

გამაჯვებულ ფოტოებზე საავტორო უფლება ენიჭება თბილისის მერიას, შესაბამისად ფოტოები EBD კონკურსის გარდა, გამოყენებული იქნება თბილისის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით შემდეგი მიმართულებებით:

 • ციფრული მედია
 • ვიდეო და სატელევიზიო შეფუთვა
 • ბეჭდვა (ბილბორდი, ბროშურა, ბანერი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარეკლამო ადგილები)
 • სასაჩუქრე ატრიბუტიკა
 1. ინსტრუქცია კონკურსში მონაწილეთათვის

3.1. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია მეწარმე სუბიექტს. იურიდიული პირის შემთხვევაში თითოეული ფოტოსთვის წარმოდგენილი უნდა იყოს საავტორო უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ფიზიკური პირის შემთხვევაში, აღნიშნული პირი რეგისტრირებული უნდა იყოს როგორც ინდივიდუალური მეწარმე.

3.2. თითოეულმა კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს მინიმუმ 1 ფოტო

3.3. თითოეულ გამარჯვებული/შერჩეული ფოტოს ღირებულება შეადგენს – 300 ლარს (საქართველოს კანონდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების გარეშე).

3.4. ფოტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია 2019 წლის 6 ივლისიდან

 1. ფოტოების ტექნიკური მახასიათებლები

ფოტოები წარმოდგენილი უნდა იყოს JPEG ფორმატით, 300 Dpi რეზოლუციით/resolution

 1. კონკურსის ვადები:

5.1. ფოტოების მიწოდების ვადა – კონკურსის გამოცხადების დღიდან (2019 წლის 6 ივლისი) 30 კალენდარული დღე.

5.2. კონკურსანტი ვალდებულია კონკურსით გათვალისწინებულ ვადაში შეავსოს სარეგისტრაციო ფორმა, წარმოადგინოს მოთხოვნილი დოკუმენტაცია და საკონკურსო ფოტოები ელექტრონული ფორმით.

 1. გამარჯვებულის გამოსავლენად საკონკურსო წინადადების შეფასების კრიტერიუმები
 • საკონკურსო ფოტოების კრეატიულობა
 • გადაღების რაკურსი
 • კონკურსის თემატიკასთან შესაბამისობა

6.1. კომისიის ყოველი წევრი ცალ–ცალკე აფასებს თითოეულ კრიტერიუმს 0-10 ქულიან დიაპაზონში (თითოეული წარმოდგენილი ფოტოსათვის), ხოლო საბოლოო შეფასება განისაზღვრება კომისიის წევრების მიერ მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკული მაჩვენებლით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ, მიმართოთ

E.mail: tourism@tbilisi.gov.ge , მობ: 591 44 39 39, ანა მატკავა

აქვე გეტყვით იმასაც, რომ შარშან ,,European Best Destination 2019″-ის გამარჯვებული ბუდაპეშტი გახდა.

„ისწავლე და დასაქმდი“ – თბილისის მერია ახალგაზრდების გადამზადების პროგრამას იწყებს

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური სახელმწიფო პროფესიულ კოლეჯებთან ერთად, მასშტაბურ პროფესიული გადამზადების პროგრამას „ისწავლე და დასაქმდი“ იწყებს.

პროგრამის მიზანია, სამსახურის მაძიებელი მოქალაქეების გადამზადება შრომის ბაზარზე მოთხოვნად სპეციალობებში და დასაქმების ხელშეწყობა.

პროგრამა ითვალისწინებს თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსების განხორციელებას ტურიზმის, მომსახურებისა და სამშენებლო სექტორში.

სასწავლო კურსებს სრულად აფინანსებს ქ. თბილისის მერია და ხანგრძლივობა შეადგენს სამ თვეს.

ბენეფიციარების შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმებია:

 • ქ. თბილისში რეგისტრაცია;
 • საბაზისო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • მინიმალური ასაკი 18 წელი;
 • გასაუბრება დარგის სპეციალისტთან;

შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ: სოციალურად დაუცველებს, იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ომის ვეტერანის ოჯახის წევრებს, მარჩენალდაკარგულებს, დედით ან მამით ობოლ პირებს, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს.

კოლეჯში მისაღებად საჭირო დოკუმენტები:

 • წერილობითი განცხადება;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • 2 ცალი ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3×4-ზე;
 • საბაზო საფეხურის/ სრული ზოგადი / უმაღლესი / პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან/და ასლი;
 • უცხოეთში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.

პროგრამის კურსდამთავრებულებზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი!

თითოეულ სპეციალობაზე სწავლის ხანგრძლივობა ორი თვეა. სასწავლო პროცესი მოიცავს, როგორც თეორიულ, ასევე, პრაქტიკულ მეცადინეობებს.

დეტალებისთვის ეწვიეთ: თბილისი მერიის ვებ-გვერდს

პროგრამებზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს როგორც კოლეჯებში, ასევე ელექტრონულად.

რეგისტრაციის ვადები: 24 აპრილიდან 7 მაისის ჩათვლით.