შემოგვიერთდით

“დამსაქმებლები მასობრივად მოითხოვენ უმაღლესი განათლების დიპლომს”

“სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის“ ჩატარებული კვლევის მიხედვით,

ფორმალური განათლების ყოველი დამატებითი წელი ყოველთვიურ ანაზღაურებას, საშუალოდ, 7%-ით ზრდის;

  • უმაღლესი განათლების მქონე რესპონდენტების დაბეგრილი ყოველთვიური ანაზღაურება, საშუალოდ, 623 ლარს,
  • სკოლის განათლების შემთხვევაში –497 ლარს,
  • პროფესიული განათლების შემთხვევაში კი _ 375 ლარს შეადგენს.

შესასრულებელი სამუშაოს ტიპის და ანაზღაურების მიუხედავად, დამსაქმებლები მასობრივად მოითხოვენ უმაღლესი განათლების დიპლომს;

წყარო: www.css.ge