შემოგვიერთდით

საჯარო სამსახურის ბიუროს ინიციატივით HR ფორუმი გაიმართა

სსიპ – საჯარო სამსხურის ბიუროს ინიციატივითა და NATO – საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის (PDP) მხარდაჭერით,  HR ფორუმი გაიმართა.

ფორუმის განმავლობაში საკითხის აქტუალურობიდან გამომდინარე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შეფასების სისტემას. ფორუმში მონაწილეობას იღებდნენ ცენტრალური საჯარო დაწესებულებების ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენლები.

აღნიშნული ფორუმის ჩატარება იგეგმება ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოების ადამიანური რესურსების მართვის ერთეულების წარმომადგენლებთანაც.

საჯარო სამსახურის ბიურო მადლობას უხდის NATO – საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამას (PDP) მხარდაჭერისათვის.

წყარო: http://csb.gov.ge/ge/home