შემოგვიერთდით

ხელფასები და საშტატო ნუსხა დედაქალაქის საკრებულოსა და მერიაში

დედაქალაქის საკრებულომ მერიისა და საკრებულოს საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო დაადგინა.

მერიის ადმინისტრაციის, მერისა და მისი მოადგილეების საშტატო რიცხოვნობა 115 პირს.
საკრებულოს 16 იანვრის დადგენილებით,

 • თბილისის მერის თანამდებობრივი სარგო თვეში 3 180 ლარი;
 • მერის პირველი მოადგილის (ვიცე-მერი) 6 300;
 • ხოლო მოადგილის – 6 150 ლარია;
 • მერიის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობრივი სარგო თვეში – 5 000 ლარი;
 • მისი პირველი მოადგილის – 4 000 ლარი;
 • ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილეების კი 3 600 ლარია.

საკრებულოს საშტატო რიცხოვნობაა ჯამში 194:

 • საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო 5 664 ლარია;
 • ხოლო მისი პირველი მოადგილის – 4 720 ლარი;
 • საკრებულოს თავმჯდომარის ორი მოადგილის ყოველთვიური სარგო 4 560 ლარია;
 • თბილისის საკრებულოს კომისიისა და ფრაქციის თავმჯდომარეთა თანამდებობრივი სარგოები კი თვეში – 4 160 ლარს;
 • ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობრივი სარგო კი 3 980 ლარს შეადგენს.