შემოგვიერთდით

ახალი პროფესიები – დამსაქმებელზე მორგებული რეკრუტმენტის მოდელი

Start-Academy  არის ინოვაციური საგანმანათლებლო სივრცე, სადაც სამუშაოს მაძიებელი ეუფლება   ახალ და ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებს, იღებს თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ გამოცდილებას, ყვება Start – Business Solutions-ის მმართველი პარტნიორი ლარისა პატარაია.

პროფესიული განათლება თანამედროვე სამყაროში ყველაზე მოკლე გზაა უპასუხო შრომის ბაზრის გამოწვევებს. ახალი პროფესიები, რომლებიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში პოპულარული ხდება, მოითხოვს იმ უნარ-ჩვევების და ცოდნის ერთიანობას, რომლებსაც არსებული საგანმანათლებლო სივრცეები ნაკლებად უნვითარებს ადამიანს.  ჩვენ ერთი მხრივ ვცდილობთ შევქმნათ გარემო, სადაც პროექტში ჩართულ ადამიანებს ვაძლევთ გადამზადების უნიკალურ შესაძლებლობას ისე, რომ გაიზარდოს შრომის ბაზარზე მათი კონკურენტუნარიანობა და მეორე მხრივ,  ვაწყობთ პროცესს ისე, რომ დამსაქმებელმა მიიღოს ისეთი უნარ-ჩვევების და კომპეტენციების თანამშრომელი, რომელიც პირდაპირ პასუხობს მათ საჭიროებებს და მოთხოვნებს.

Start აკადემია იყენებს 3 საფეხურიან საგანმანათლებლო მოდელს, რომელიც სტუდენტს აძლევს საშუალებას ნულიდან დაიწყოს მისთვის სასურველი კურსის შესწავლა და საბოლოოდ კურსის დასრულების შემდეგ თეორიულ ცოდნასთან ერთად გააჩნდეს პრაქტიკული გამოცდილებაც.

საგანმანათლებლო მოდელი მოიცავს შემდეგ საფეხურებს:

  • ერთ თვიანი ონლაინ თვითსწავლების ფორმატი, სადაც დაინტერესებული პირი ვიდეო და საკითხავი სპეციალურად შექმნილი კონტენტის გამოყენებით აგროვებს ბაზისურ ცოდნას და აბარებს გამოცდას.

რის შემდეგაც ხდება კანდიდატების მრავალკომპონენტიანი შეფასება და კონკურსის წესით არჩევა. მაგალითისთვის მოვიყვან ჩვენი პირველი ნაკადის მონაცემებს, სადაც დარეგისტირებული 750 ადამიანიდან 45 შეირჩა და გადავიდა მეორე საფეხურზე.

  • ორთვიანი პირისპირ ტრენინგები – ეს საფეხური ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან შერჩეული კანინდატები გადიან ინტენსიურ პირისპირ სწავლებას ტრენერებთან. ჩვენ ვთანამშრომლობთ ყველაზე გამოცდილ და პრაქტიკოს სპეციალისტებთან, ვისი ჩართულობითაც იქმნება მთლიანად კურსი და მიმართულია თეორიული ცოდნის გაღრმავებისკენ და პრაქტიკული უნარების ჩამოყალიბებისკენ. პროფესიებს, რომლებსაც ვარჩვეთ, ვასწავლით თანამედროვე სოფტების გამოყენებით და პროექტში ჩართულ ადამიანებს ჰარდ სქილებთან ერთად, ტექნიკურ უნარებს ვუვითარებთ.
  • ოთხთვიანი მენტორინგის პროგრამა – (მოიცავს სტაჟირებას კომპანიაში და მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას; ამ ეტაპზე ჩვენი პროექტის მონაწილეები ერთვებიან პარტნიორი კომპანიების სამუშაო გარემოში და რეალურ ამოცანებზე იწყებენ მუშაობას მენტორების მეთვალყურეობის ქვეშ.

მთლიანი ციკლის დასრულების შემდეგ ვიღებთ გადამზადებულ, კვალიფიციურ სამუშაო ძალას გაუმჯობესებული უნარებით, რომელსაც აქვს კორპორაციული გამოცდილება. დატესტილია მისი როგორც ჰარდ, ასევე სოფთ სქილები და აკმაყოფილებს ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც დამსაქმებელს სჭირდება კონკრეტული პოზიციისთვის.

იქიდან გამომდინარე, რომ შრომის ბაზარი არის  მზარდი და ცვალებადი, გაჩნდა ბევრი ახალი პოზიცია. გამომდინარე იქიდან, რომ ბაზარზე კვალიფიციური კადრების დეფიციტი შეიქმნა, აკადამიამ გადაწყვიტა კურსების მიმართულებები განსაზღვროს შემდეგი კრიტერიუმებით:

  • ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები როგორც ადგილობრივ, ასევე გლობალურ ბაზარზე;
  • ისეთი მიმართულებები, სადაც არის კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა;
  • მაღალი ანაზღაურება;

Start-Academy საგანმანათლებლო სივრცეში გამოჩნდა პროგრამით ‘’პროფესიული პროგრამები ICT სექტორისთვის ‘’, რომელიც დაფინანსებულია USAID Led skills development program – ის ფარგლებში.  2022 წლიდან დავიწყეთ პროექტის აქტიური ფაზა და ამჟამად შემდეგი მიმართულებებია განვითარებული:

  • ICT პროექტების მენეჯმენტი
  • მონაცემთა ანალიტიკა
  • კონტენტის შექმნა

აღნიშნულმა პროგრამამ  დიდი ინტერესი გამოიწვია და პირველ ეტაპზე პროგრამაზე რეგისტრაცია გაიარა 750-ზე მეტმა მსურველმა, პროგრამის მეორე ეტაპისთვის კი სამივე მიმართულებით შეირჩა 45 კანდიდატი და ამჟამად მიმდინარეობს კომპანიებში მენტორინგის ეტაპი. დაინტერესება კომპანიების მხრიდან მაღალია და ვფიქრობთ, რომ 15 ადამიანი აუცილებლად დასაქმდება თებერვლის ბოლოს მათ მიერ არჩეულ, ახალ პროფესიებზე მორგებულ პოზიციებზე.

ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროგრამის მონაწილეებს  მივცეთ სწორედ ის ცოდნა და გამოცდილება, რაც რეალურად სჭირდებათ და დასაქმდნენ მაღალანაზღაურებად  პოზიციებზე. შესაბამისად, ვაგრძელებთ ახალი მიმართულებების დამატებას და ცვლილებების მსურველი ადამინებისთვის პროფესიულ განვითარებას.